Русский
  • Русский
  • English

Книги

Книги

"Өспүрүмдөр үчүн Python" китебинин толук электрондук версиясына жана онлайн курска шилтеме аркылуу кирүүгө болот.